Program stručnog susreta

Petak, 28.10.2022.

FESTIVALNA DVORANA

HOTEL TOPLICE

Subota, 29.10.2022.

Nedjelja, 30.10.2022. (samo za ČLANE UV EIRT)

HOTEL LOVEC, 4. kat