Predavanja

Days of Leon Lojk

PREDSTAVITEV TRANSAKCIJSKE ANALIZE

10:30 –  11:30
HOTEL RIKLI BALANCE (bivši GOLF)

Transakcijska analiza vsebuje elemente psihoanalitičnega, humanističnega in kognitivnega pristopa. Razvil jo je Eric Berne ob koncu petdestih let prejšnjega stoletja. Za razliko od psihoanalize TA premešča fokus z notranjepsihičnih procesov na medčloveške odnose. TA je sočasno teorija osebnosti in psihoterapevtska metoda, usmerjena k osebnemu razvoju in spremembi. TA se uporablja pri individualni terapiji, terapiji parov, družin in v skupinski terapiji. Uporabna je na področju edukacije, svetovanja in na področju poslovnega vodenja in komunikacije.

Ivana Mandarić

Psihoterapevtka in antropologinja. Je certificirana transakcijska analitičarka (CTA) in učiteljica in supervizorka transakcijske analize na področju psihoterapije (PTSTA – P), članica Mednarodne (ITAA) asociacije za transakcijsko analizo, nacionalnega društva za transakcijsko analizo (SLOVENTA) in Regionalne asociacije za psihodramo in integrativno uporabo psihoterapije. Ukvarja se z individualno in skupinsko terapijo. Vrsto let vodi izkustveno-didaktično skupino za edukante transakcijske analize, kot tudi edukacijske in supervizijske skupine. Ima 13 let klinične prakse, zaposlena je v Univerzitetni psihiatrični bolnišnici v Ljubljani.


NEUROFEEDBACK IN REALITETNA TERAPIJA

12:00 –  13:00
HOTEL RIKLI BALANCE (bivši GOLF)

Metoda neurofeedback prikazuje gibanje možganskih valov, ki so osnova vsem funkcijam delovanja telesa.

Cilj predavanja je pojasniti in s pomočjo naprave neurofeedback pokazati spremembe v klientovih možganskih valovih, ki nastanejo s spremembami, ki jih klient doživlja v procesu psihoterapije.

Vemo, da je naše vedenje CELOSTNO. Metoda nam omogoča tudi neposreden vpogled v spremembe na fiziološki ravni. Zelo pomembno je razumeti in se tudi s svojimi očmi prepričati, da se ob spremembi prepričanj in mentalnega nivoja spremeni tudi fiziologija (delovanje telesa) na celo tako prefinjenem nivoju, kot je možgansko valovanje.

V predavanju bo na kratko prikazan primer klientke z MCD, ki je bila več kot tri leta na medikamentozni terapiji in se je zaradi njene neučinkovitosti vključila še v psihoterapijo. Vzporedno je bila s klientko opravljena tudi ocena na napravi neurofeedback pred in med približno šest mesecev trajajočo psihoterapijo ter po njej. Na podlagi dobljenih rezultatov je jasno razvidno, kako se s spreminjanjem klientkinih prepričanj, načinom gledanja nase in z načinom gledanja na svet okoli nje spreminja tudi njena fiziologija.

Metoda se je izkazala kot indikator celostnega vedenja klientov in pokazatelj tega, kar uči teorija izbire: s spremembo svojih prepričanj spreminjamo delovanje svojega celotnega organizma.

Ankica Baković

Psihologinja, psihoterapevtka, vodja Centra za duševno zdravje v Zdravstvenem domu Livno, vodja neurofeedback centra v BiH. Terapevtka neurofeedback z edukacijo v Kanadi in doktorica družboslovnih znanosti z izkušnjo predavanja na Filozofski fakulteti Vseučilišča v Mostarju. Kot učiteljica Evropskega inštituta za realitetno psihoterapijo poučuje teorijo izbire v izobraževanju, je ustanoviteljica in predsednica Društva za realitetno psihoterapijo v BiH. Choacing je končala v okviru edukacije za psihoterapevtko. Vodi svetovalnico za osebe s težavami v duševnem zdravju v Livnu in centre neurofeedback v Sarajevu, Mostarju in Banjaluki. Aktivno se ukvarja s širjenjem realitetne terapije v BiH v radijskih in televizijskih oddajah o psihologiji človeka in psihoterapevtskem delu z ljudmi.


VEČNI SIJAJ NEPREMAGLJIVEGA UMA

14:30 –  15:30
HOTEL RIKLI BALANCE (bivši GOLF)

Živimo v natančno določenem vesolju, v katerem zakoni fizike upravljajo z dogajanjem v fizičnem svetu. Ljudje smo del tega sveta. Ali je z zakoni fizike tudi naše vedenje in delovanje naših možganov določeno vnaprej? Ali so naše izbire določene že z velikim pokom? Ali je svobodna volja resničnost ali iluzija? Vprašanje svobodne volje je središče filozofskih, religioznih in etičnih razprav, ki se odvijajo že več kot dve tisočletji. Vprašanje svobodne volje je tudi vprašanje osebne odgovornosti, razumevanja človeškega vedenja, povezanosti uma in telesa. S predavanjem se bomo seznanili z raziskavami in teorijami nekaterih vodilnih strokovnjakov s področja nevroznanosti, filozofije in psihologije, ki so se ukvarjali s temi vprašanji.

Josipa Vučica

Socialna pedagoginja, psihoterapevtka in supervizorka RT. Živi in dela v Splitu. Od leta 2013 je zaposlena v društvu MoSt v programih podpore za otroke s težavami v vedenju in njihovim staršem ter mladostnikom, ki prihajajo iz alternativne oskrbe. Dela na področju svetovanja, izobraževanja in vodenja.


KAKO KREIRAMO BOLEZEN

16:00 –  17:00
HOTEL RIKLI BALANCE (bivši GOLF)  

Dr. William Glasser v svojih knjigah, namenjenih širokemu krogu bralcev, govori o kreiranju bolezni, prevzemanju nadzora nad zdravjem in kako lahko sami vplivamo na to. Z medicinskega stališča predstavlja Glasser to razumevanje na zelo poenostavljen način, ravno zato, da bi tematiko približal ljudem, ki nimajo medicinskega znanja.

V izobraževanju RT je naše razumevanje ustvarjanja bolezni zelo pomembno, saj se pri delu srečujemo z osebami z različnimi medicinskimi diagnozami. Preveč poenostavljeno in enoznačno razumevanje Glasserjeve teorije lahko v povezavi z medicinsko diagnozo bolezni škodi teoriji in tudi delu s klienti.

Obstajajo različni etiološki dejavniki, ki vplivajo na razvoj, napredovanje bolezni pa tudi na ozdravitev. Na predavanju bom poskušala na osnovi medicinskega znanja in razumevanja teorije izbire pojasniti, kako bolezen nastane, kateri dejavniki vplivajo na razvoj le-te, kako naš organizem ustvarja bolezni ter ali lahko pripomoremo k samoozdravitvi in v kolikšni meri.

Leandra Miletić Činić

Dr. medicine, specialistka šolske medicine, psihoterapevtka RT z evropsko diplomo iz psihoterapije, supervizorka WGI in članica učiteljskega zbora EIRT. Zaposlena je kot šolska zdravnica v NZJZ Dr. Andrija Štampar v Zagrebu. Pri svetovalnem delu se ukvarja s psihopatologijo in problematiko otrok, mladostnikov in njihovih staršev. V mladinskem zdravilišču Zagreb vodi posvetovalnico za motnje hranjenja in debelosti.


web accessibility
sl_SISI
en_GBEN hrHR sl_SISI