Poster prezentacije

Days of Leon Lojk

Sobota, 26.10.2019
10:30 – 11:00 in 15:30 – 16:00

Znanstvene raziskave v realitetni terapiji – kje smo in kam lahko gremo

Znanstvene raziskave v psihoterapiji še vedno predstavljajo relativno majhno področje, hkrati pa tudi področje, ki ima težnjo po rasti in širjenju. Nekatere teorije, kot tiste v kognitivno-vedenjskih terapijah, imajo širok spekter raziskav. Hkrati pa je teorija izbire uporabna za širok spekter populacije in področij problematike v duševnem zdravju.

Zato je namen tega prispevka predstaviti razpoložljive izsledke raziskav, v katerih je teorija izbire oz. realitetna terapija izhodišče in temelj, oz. predstaviti področja, v katerih je TI znanstveno dokazana s standardnimi znanstveno-raziskovalnimi procesi.

S predstavitvijo želiva tudi praktike seznaniti z znanstveno utemeljenostjo teorije, ki so jo ponotranjili in jo uporabljajo v svoji vsakodnevni praksi. Prav tako so na posterju predstavljene smernice za prihodnje raziskave in raziskovalna področja z namenom spodbuditi prakso, da se vključi v proces znanstvenega potrjevanja učinkovitosti teorije izbire in realitetne psihoterapije.

Irena Velimirović

Mag. socialne pedagogike, zaposlena na Kliniki za psihiatrijo pri kliničnem bolnišničnem centru Reka. Kot zunanja sodelavka poučuje na Pedagoški fakulteti v Zagrebu. Je študentka doktorskega študija na temo Znanost preventive in spodbujanje duševnega zdravja; piše doktorsko disertacijo.

Mirta Vranko

Mag. socialne pedagogike in psihoterapevtka ECP z desetletnimi izkušnjami pri delu na Kliniki za psihiatrijo Vrapče. Študentka doktorskega študija na Izobraževalno-rehabilitacijski fakulteti na temo Znanost preventive in spodbujanje duševnega zdravja; piše doktorsko disertacijo. Kot zunanja sodelavka dela v številnih organizacijah v javnem sektorju.


Svetovalno delo v šoli in načela teorije izbire

Sodobna šola se sooča s številnimi izzivi in težavami, za reševanje katerih je potrebna strokovna svetovalna služba. Svetovalno delo v šoli je ena ključnih nalog šolskega pedagoga in psihologa, kar se kaže v neposrednem delu z učenci, učitelji in starši. Svetovalno delo v šoli je zelo kompleksna naloga, ki zahteva določene kompetence svetovalnih delavcev, zato se morajo strokovni delavci vključevati v dodatna izobraževanja; ena takih možnosti je izobraževanje iz teorije izbire in realitetne terapije. Zelo malo je empiričnih raziskav, ki bi se ukvarjale z uporabo teorije izbire v šolskih okoljih, na Hrvaškem pa ne obstaja niti ena raziskava, ki bi se ukvarjala s praktično rabo teorije izbire v svetovalnem delu strokovnih delavcev. Zato je bil glavni cilj te raziskave preučiti izkušnje štirih strokovnih delavcev v šoli, ki so pri svetovalnem delu uporabljali teorijo izbire, ter analizirati pomembnost, ki ga je zanje imelo formalno izobraževanje iz teorije izbire.

Raziskava je pokazala, da je bilo ponotranjenje prepričanj teorije izbire šolskim svetovalnim delavcem pedagogom in psihologom ključnega pomena za razumevanje svetovalnega dela ter tudi za občutek lastne kompetentnosti. Rezultati so pokazali, da so udeleženci raziskave po vključitvi v izobraževanje iz teorije izbire zaznavali veliko večje zadovoljstvo, tako v strokovnem kot tudi v osebnem življenju, kar je še posebej razvidno iz odnosov z drugimi, tako s klienti kakor tudi s sodelavci. Prav tako se je pokazalo, da anketiranci niso imeli težav pri praktični rabi teorije izbire v svetovalnem delu ter da bi si želeli doživeti premik tradicionalnega šolskega sistema h Glasserjevi kakovostni šoli. Poleg tega je primerjava rezultatov poudarila pomembnost, ki jo anketiranci pripisujejo vseživljenjskemu učenju, saj so vsi anketiranci že v začetku, še preden jim je bilo zastavljeno vprašanje, poudarjali potrebo po stalnem usposabljanju strokovnih delavcev. Vsi anketiranci bi strokovnim delavcem v šolah svetovali dodatno izobraževanje, teorijo izbire pa bi priporočili kot prvo izbiro za nadgrajevanje znanja.

Glede na to, da je bil v tej raziskavi vzorec majhno število anketirancev, bi bilo treba rezultate obravnavati le kot začetni korak v proučevanju uporabe teorije izbire v šolskem sistemu na Hrvaškem.

Josipa Sabo

Pedagoginja in prof. angleškega jezika, zadnja tri leta dela kot profesorica angleškega jezika v Osnovni šoli v Požegi. Končuje 4. letnik izobraževanja in upa na vpis v petega v času te predstavitve.


Potovanje psihoterapevta

Predstavitev knjige Potovanje nekega terapevta. Avtorica v knjigi opisuje svojo osebno profesionalno rast in razvoj, v katerega so vtkani izzivi življenja in tudi ljudje, ki so v njem pustili sled. Opisuje svojo pot razvoja skozi teorijo izbire in realitetno terapijo, a tudi skozi pogled drugih psihoterapevtskih šol, s katerimi se je srečala.

Cilj knjige je sporočiti, da je psihoterapevt oseba s svojimi življenjskimi vzponi in padci, profesionalec, ki se venomer sprašuje o sebi in življenju, oseba, ki išče odgovore zase v srečanjih z drugimi.

Avtorica predstavlja nekatere prispevke o psihoterapiji, ki so bili objavljeni v knjigah, publikacijah in na spletnih portalih.

Nermina Vehabović Rudež

Mag. psiholoških znanosti. Od leta 2004 basic inštruktorica in supervizorka. Od leta 2005 psihoterapevtka z evropsko licenco. Od leta 1999 je delala kot terapevtka za ženske in otroke, demobilizirane borce, kot terapevtka za družine s pogrešanimi člani s travmatskimi simptomi; delala je tudi s sodniki, tožilci, prevajalci, snemalci, zaposlenimi v SUD BiH, ki so delali na področju vojnih zločinov. Izvajalka številnih seminarjev, delavnic, vodja terapevtskih in podpornih skupin za ženske in otroke, učitelje, skupine obolelih z rakom, zaposlene v različnih podjetjih … Udeleženka in predavateljica na konferencah o psihoterapiji in psihologiji. Avtorica priročnika za starše, osnovanega na aksiomih teorije izbire z naslovom Želela bi podeliti z vami. Avtorica inspiracijskih kartic za mladino. Soavtorica nekaj knjig. Zaposlena v centru za mentalno zdravje; osebno in profesionalno usmerjena k promociji mentalnega zdravja v skupnosti.

web accessibility
sl_SISI
en_GBEN hrHR sl_SISI