Program strokovnega srečanja

Petek, 22.10.2021

Sobota, 23.10.2021

Nedelja, 24.10.2021 (samo za ČLANE UZ EIRT)