Ko telo reče ne

Dr. Gabor Mate razlaga učinke povezave uma in telesa na stres in bolezni. Da bi poudaril neločljivost uma in telesa uporablja naziv um-telo. Na podlagi znanstvenih raziskav in desetletnih izkušenj zdravnika ponuja razlago o učinku povezave um-telo na bolezen in zdravje ter o vlogi stresa pri vrsti pogostih bolezni. Spodbuja učenje in zdravljenje ter nudi transformativen vpogled v to, kako je bolezen lahko način telesa, da reče ne tistemu, česar um ne more ali noče priznati. Takšno razumevanje vključuje namenskost človekovega vedenja. Ker razumemo človeški organizem kot zaprt sistem, vedenje pa kot nedeljivo celoto notranjega procesa delovanja, mišljenja, občutkov in fizioloških procesov, ki so med seboj prepleteni in nedeljivi, za katere je značilna ustvarjalnost, menimo, da je ideja um-telo zelo blizu našemu pristopu. Oba koncepta, um-telo kot tudi celostno vedenje poudarjata nedeljivost duševnega in fizičnega, kar pomeni, da sta pojma vedenje in organizem poenotena.

‘Ne najdejo, kaj bi bilo narobe’

Integracija CT/RT v okrevanje po kronični bolečini

Po nekaterih študijah je kronična bolečina zdaj vodilni vzrok invalidnosti, ki prizadene več kot 30 % ljudi po vsem svetu. In običajno bodo pacienti, od katerih je večina obiskala številne zdravnike, svetovalce in fizioterapevte različnih vrst, izjavili, da so obiskali veliko specialistov in imeli vrsto zdravljenj, pogosto več let, a še vedno ‘ ne najdejo kaj bi bilo narobe’.

Ta predstavitev se bo na splošno osredotočila na to, kako ugotoviti, ali ima nekdo kronično bolečino, ki ni »strukturna«, temveč celostno vedenje/ “um-telo motnja “(če mi oprostite za tak termin!!); številne izzive dela na tem področju; in kako je mogoče teorijo izbire in prakso realitetne terapije vključiti v proces »okrevanja« (in ne le »obvladovanja bolečine«) tako stresne motnje.