Barbara Krnc

Univ. dipl. pedagoginja in sociologinja, psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko diplomo iz psihoterapije in coach. Je članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo, soustanoviteljica zavoda. V okviru učiteljskega zbora deluje kot učitelj-trener v aplikativnih programih, v psihoterapevtskem izobraževanju pa kot supervizor klinične prakse in terapevt za osebno izkušnjo. Največ terapevtskih izkušenj ima s problematiko duševnega zdravja in povezano s področjem družinskih, partnerskih, vzgojnih težav, odvisnosti ter psihosomatike. Zadnjih 14 let ima svojo zasebno psihoterapevtsko prakso v Kopru. Pred tem se je kalila pri delu v šolstvu in zavodu za prestajanje kazni zapora.

Ruben Belina

Diplomirani inženir fizike z opravljeno specializacijo iz fizikalnega izobraževanja. Ima 35 let izkušenj s poučevanjem v srednjih šolah in gimnaziji. V šoli dela tudi kot mentor in inštruktor programa ‘Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov’. Opravil je 4-letno edukacijo iz teorije izbire na Evropskem inštitutu za realitetno terapijo (EIRT) in zaključil 9. 12. 2020 z mednarodnim certifikatom usposobljenosti za svetovalca realitetne terapije. Kot supervizor dela v 1. letniku na EIRT. Imel je več prispevkov na Dnevih Leona Lojka, izvaja pa tudi delavnice iz teorije izbire v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Vesna Pahor

Magistrica kemijskega izobraževanja, ki se poklicno udejstvuje kot profesorica na gimnaziji. Teorijo izbire implementira pri svojem delu od leta 2011, tako pri poučevanju kot pri individualnih razgovorih z dijaki, pri pogovorih s starši ter pri delu s kolegi učitelji. Je soavtorica in izvajalka programov za profesionalno strokovno usposabljanje delavcev v vzgoji in izobraževanju ‘Kako kot učitelj poskrbeti zase in s tem ustvariti spodbudno učno klimo’ in ‘Z uspešnim reševanjem problemov do večjega zadovoljstva v učiteljskem poklicu’. Program poteka pod okriljem Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki ga izvaja kot 8-urno delavnico za učitelje. Vodi tudi 50 urni tečaj Teorija izbire za vsakogar, ki je program Evropskega inštituta za realitetno terapijo in je namenjen širši populaciji. Je tudi članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo. Kot svetovalka realitetne terapije je članica Društva za realitetno terapijo Slovenije (DRTS) in Evropske zveze za psihoterapijo (EAP).

Janko Bras

Defektolog, socialni delavec in psihoterapevt, inštruktor na Inštitutu William Glasser Interantional in član učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo, v okviru katerega deluje kot učitelj-trener, supervizor psihosocialne in psihoterapevtske prakse ter psihoterapevt za (edukativno) osebno izkušnjo psihoterapije. Na področju varovanja duševnega zdravja in nudenja psihosocialne pomoči deluje skoraj 40 let. Od leta 2006 vodi zasebno svetovalno in psihoterapevtsko prakso ter izvaja supervizijo strokovnega dela za strokovne delavce in sodelavce v različnih vladnih, nevladnih in zasebnih organizacijah ter podjetjih na področju socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja

Tatjana Gadže Okić

Zdravnica, specialistka šolske medicine, psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko diplomo iz psihoterapije, je članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo. Ima dolgoletne izkušnje pri delu z dijaki, študenti in starši v Mladinskem centru.

Branka Anđukić

Psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko diplomo iz psihoterapije, WGI supervizorka, članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo. Ima dolgoletne izkušnje pri skupinskem in individualnem delu (institucije in NVO) z ženskami in otroki (družinsko in vojno nasilje), že več kot 20 let dela v družinski in partnerski svetovalnici Modri telefon.

Marina Stanković Gjuretek

Psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko diplomo iz psihoterapije, učiteljica in supervizorka. Je zdravnica, specialistka javnega zdravja, zaposlena v svetovalnici Centra za preprečevanje odvisnosti in varovanje duševnega zdravja na Zavodu za javno zdravje.

Živana Stegić-Ivas

Učiteljica, psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko diplomo iz psihoterapije, članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo in Hrvaškega združenja za realitetno terapijo (HURT), basic inštruktorica WGI z dolgoletnimi izkušnjami pri poučevanju udeležencev v TI/RT izobraževanju. Ima izkušnje z delom na različnih področjih, predvsem na področju izobraževanja. S psihoterapijo in svetovanjem se ukvarja od leta 2009. Od takrat je v sodelovanju z društvi in ustanovami ter v zasebni praksi nabirala izkušnje na različnih področjih težav, s katerimi se ljudje srečujejo v življenju in v različnih odnosih.

Denise Vojvoda Scrobe

Psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko diplomo iz psihoterapije, WGI supervizorka in članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo. Zaposlena je v sistemu socialnega varstva, kjer se ukvarja s svetovanjem predvsem otrokom, mladostnikom in njihovim družinam, partnerskim svetovanjem ter kot zunanja sodelavka – psihoterapevtka v svetovalnici Down Center v Puli. Kot supervizorka poučuje teorijo izbire v izobraževanju, pri čemer se osredotoča na različna življenjska področja – starševstvo, zakon, vzgoja.

Mirjana Palčič Bubnič

Socialna delavka in psihoterapevtka z evropsko diplomo iz psihoterapije. Je supervizorka in inštruktorica teorije izbire in realitetne terapije ter direktorica Evropskega inštituta za realitetno terapijo in članica učiteljskega zbora tega inštituta. Ima 25 let delovnih izkušenj na Centru za socialno delo Izola z osebami z različnimi težavami. Zadnjih 13 let ima zasebno psihoterapevtsko prakso. Je supervizorka z licenco socialne zbornice Slovenije ter coach.

Marijana Rajčević Kazalac

Psihologinja od 2007, redno zaposlena v Svetovalnici za otroke, mladino, zakon in družino v Poreču. Od leta 2019 je psihoterapevtka realitetne terapije, je tudi supervizorka WGI in EIRT ter članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo.

Davor Apostolovski

Psiholog, realitetni psihoterapevt z evropsko diplomo iz psihoterapije in senior inštruktor WGI. Delovne izkušnje je pridobival v sistemu socialnega varstva in delu v nevladnih organizacijah, povezanih s socialno problematiko izgnancev, otrok in mladine. Deloval je tudi kot psiholog v zdravstvu in izobraževanju. Trenutno dela kot šolski psiholog. Deluje tudi kot psihoterapevt in svetovalec. Vodi tečaje kakovostnega starševstva ter izobraževanja in usposabljanja na področju kreativnega razmišljanja. Je član in soustanovitelj več nevladnih organizacij, katerih delo je namenjeno otrokom in mladim. Je inovator in avtor velikega števila didaktičnih iger in igrač.

Štefanija Prosenjak Žumbar

Socialna pedagoginja, psihoterapevtka in izvajalka začetnega intenzivnega treninga RT. Strokovne izkušnje je pridobivala v sistemu socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja pri delu z otroki in mladostniki z vedenjskimi motnjami, v sistemu policije pa pri delu na področju kazenskopravnega varstva otrok in nasilja v družini. Trenutno dela kot psihoterapevt v Svetovalnici za otroke, zakonce in družino in v svetovalnici Kluba obolelih za rakom dojke ter kot vodja programa psihosocialne obravnave povzročiteljev nasilja v družini. Vodi tudi tečaje priprave na zakon in se ukvarja s preprečevanjem odvisniških vedenj in vedenjskih motenj. Je članica nevladnih organizacij, katerih delo je usmerjeno v pomoč ljudem v različnih stiskah.

Jasna Sloković

Psihologinja, učiteljica Evropskega inštituta za realitetno terapijo in psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko diplomo iz psihoterapije (ECP). Del svojega poklicnega življenja deluje v izobraževanju, ukvarja se s svetovanjem in kot zunanja sodelavka – psihoterapevtka deluje tudi v mestnih svetovalnicah v Pazinu in Buzetu. Kot supervizorka poučuje teorijo izbire na različnih življenjskih področjih – starševstvo, zakon, vzgoja.

Marija Posavec

Psihoterapevtka in TI/RT supervizor. Dela kot specialistka šolske medicine in je vodja Mladinske svetovalnice za otroke, mlade in starše. Je članica upravnega odbora Hrvaške zbornice psihoterapevtov in redno sodeluje pri dejavnostih Hrvaškega združenja za realitetno terapijo. Ima dolgoletne izkušnje s psihoterapijo. Področje, ki jo najbolj zanima, je vodilni management.

Jelena Bićanić

Diplomirala iz socialne pedagogike na Fakulteti za edukacijsko rehabilitacijo v Zagrebu. Je psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko diplomo (ECP), supervizorka, inštruktorica ter članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo. Od leta 1993 kot učiteljica na Evropskem inštitutu za realitetno terapijo in Hrvaškem združenju za realitetno terapijo poučuje teorijo izbire in njeno uporabo na različnih področjih človekovega življenja. Zaposlena je v zasebnem Psihološkem centru, kjer se ukvarja z individualnim in partnerskim svetovanjem, skupinsko psihoterapijo ter individualno in skupinsko supervizijo.

Martina Dumančić Vranješ

Profesorica socialne pedagogike, diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijski fakulteti Univerze v Zagrebu, smer vedenjske motnje. Od končanega študija je zaposlena kot strokovna sodelavka na OŠ Marina Držića v Dubrovniku. Leta 2017 je napredovala v naziv mentorice. Je vodja Okrožnega strokovnega sveta za preventivne programe osnovnih, srednjih šol in dijaških domov Dubrovniško-neretvanske županije. Aktivno sodeluje pri izobraževanju učiteljev, strokovnih sodelavcev in pomočnikov na okrožni in državni ravni. Bila je mentorica študentom Edukacijsko-rehabilitacijske fakultete ter študentom Pedagoškega študija pri predmetu Zgodnja socialno pedagoška intervencija. Je članica komisije za ocenjevanje kakovosti programov/projektov združenj civilnega sektorja Dubrovniško-neretvanske županije. Je članica Hrvaškega združenja za realitetno terapijo (HURT) in učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo. Leta 2022 je pridobila certifikat za psihoterapevtko realitetne terapije.

Katarina Rana Gluhan

Socialna pedagoginja, psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko diplomo iz psihoterapije, od leta 2015 je zaposlena kot vodja Probacijskega urada Dubrovnik, kjer se srečuje z ljudmi, ki kažejo različne težave v psihičnem delovanju. Nenehno se izpopolnjuje na krajših in daljših izobraževanjih, ki jih organizira Ministrstvo za pravosodje in upravo, nekatera so financirana v okviru evropskih projektov. Dosedanje delovne izkušnje je pridobivala kot strokovna sodelavka v osnovni šoli in vrtcu ter je aktivno sodelovala pri delu društva Obzorje, ki se ukvarja s promocijo in varovanjem duševnega zdravja.

Danko Butorac

Psiholog in psihoterapevt, trenutno je zaposlen v Družinskem centru – svetovalni službi, ki jo financira država, v Senju na Hrvaškem. V svoji vsakodnevni praksi dela s posamezniki, pari, družinami in skupinami. Kot član učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo sodeluje pri izvajanju izobraževalnih programov kot supervizor in učitelj teorije izbire. Je predsednik Evropskega združenja za realitetno terapijo (EART). Je srečno poročen in oče petih čudovitih otrok.

Leandra Miletić Činić

Je zdravnica, specializirana za šolsko medicino, terapevtka realitetne terapije z evropsko diplomo iz psihoterapije (ECP) ter članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo in Hrvaškega združenja za realitetno terapijo. Prav tako je supervizorka pri WGI. Sodeluje v izobraževanju TI/RT, superviziji in osebni terapiji. Zaposlena je na Inštitutu za javno zdravje Dr. Andrija Štampar v Zagrebu ter v svetovalnici za motnje hranjenja in debelost. Kot šolska zdravnica ima že dolgoletne izkušnje pri delu z otroki, mladostniki in starši. V okviru psihoterapevtskega dela se ukvarja z različnimi mentalnimi in psihosomatskimi boleznimi ter težavami. Poleg tega deluje v osebni zasebni praksi za psihoterapijo in svetovanje.

Mirjana Zećirević

Je profesorica psihologije in angleščine, psihoterapevtka realitetne terapije s certifikatom EAP, članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo in Hrvaškega združenja za realitetno terapijo ter seniorka inštruktorica WGI z dolgoletnimi izkušnjami pri poučevanju študentov TI/RT. Ima izkušnje na različnih področjih uporabne psihologije, predvsem mladoletniškega prestopništva, družinskih in partnerskih razmerij, profesionalne rehabilitacije, razvoja kompetenc in upravljanja s človeškimi viri in ima dolgoletne izkušnje na področju psihoterapije in svetovanja osebam, ki se soočajo z različnimi težavami osebnega, partnerskega in poklicnega delovanja.

Tadeja Rajk

Socialna delavka, psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko diplomo iz psihoterapije (ECP), supervizorka – učiteljica teorije izbire in realitetne terapije ter članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo, supervizorka z licenco Socialne zbornice Slovenije. Več kot petnajst let je aktivna oz. zaposlena na področju socialnega varstva in sodeluje s posamezniki z različnimi osebnimi težavami, duševnimi stiskami in težavami v odnosih ter s posamezniki, ki si želijo izboljšati kakovost svojega življenja. Ima zasebno psihoterapevtsko prakso, izvaja individualno in partnersko psihoterapijo (osebno in online) v Ljubljani.

Petra Cvek

Univ. dipl. pedagoginja, smer andragogika, psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko diplomo iz psihoterapije in HSE Coach. Ima zasebno psihoterapevtsko prakso in izvaja izobraževanja ter individualno in partnersko psihoterapijo po spletu in osebno v Šentjurju pri Celju. Sodeluje s posamezniki, ki se soočajo z različnimi osebnimi težavami, težavami v odnosih in duševnimi stiskami. Pri svojem delu združuje realitetno terapijo z drugimi načini samopomoči: NLP, HSE in Brainspotting.

Aida Ganović

Psihoterapevtka realitetne terapije z evropskim certifikatom iz psihoterapije (ECP), WGI supervizorka in članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo. Od leta 1999 ima izkušnje z individualnim in skupinskim svetovalnim delom, od leta 2008 pa ima status supervizorke v procesu poučevanja Teorije izbire. Od ustanovitve Društva za realitetno terapijo Bosne in Hercegovine je članica upravnega odbora društva. Zaključila je triletno izobraževanje Filozofija in metode psihodrame. Je avtorica več člankov o neposrednem svetovanju, individualnem in skupinskem delu.

Mirjana Belavić

Psihoterapevtka realitetne terapije, psihologinja z izkušnjami dela na področju izobraževanja in socialnega varstva. Kot zunanja sodelavka je vključena v projekte več društev, kjer izvaja individualna svetovanja in skupinske delavnice. Je žena enemu možu, mati treh otrok in snaha tašči na dvorišču.

Ljiljana Šupraha

Psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko diplomo iz psihoterapije, inštruktorica WGI. Dvaintrideset let dela z otroki in mladostniki z motnjami v vedenju, od leta 2003 poučuje teorijo izbire in njene aplikacije na različnih področjih človekovega delovanja (svetovanje, poučevanje, coaching). Sodeluje z nevladno organizacijo Beli krog kot svetovalka za žrtve kaznivih dejanj in je vodja psihosocialne obravnave storilcev nasilja v družini.

Cvita Vasilij Studak

Socialna pedagoginja, psihoterapevtka realitetne terapije z evropskim certifikatom iz psihoterapije (ECP), supervizorka WGI, članica Evropskega inštituta za realitetno terapijo in Hrvaškega združenja za realitetno terapijo. 15 let dela v socialnih službah z otroki in mladostniki z vedenjskimi motnjami ter z njihovimi starši. Ima dolgoletne izkušnje s psihoterapijo za osebe z motnjami hranjenja. Kot članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo sodeluje pri izvajanju izobraževalnih programov, superviziji in osebnih učnih terapiji. Je poročena in mati dveh fantov.

Asja Palinić Cvitanović

Zdravnica, psihoterapevtka realitetne terapije z evropskim certifikatom iz psihoterapije (ECP). Ima 38 let izkušenj pri svetovanju in delu s šolskimi otroki in njihovimi starši, zakonci in veterani, pa tudi z osebami z odvisnostmi in psihičnimi težavami. Od leta 2002 predava Teorijo izbire in njeno uporabo na različnih področjih človekovega delovanja (svetovanje, poučevanje, vodenje). Aktivno je sodelovala na številnih hrvaških in evropskih kongresih, konferencah in seminarjih.

Nikolina Essert

Psihologinja, psihoterapevtka realitetne terapije, EIRT supervizorka, članica Evropskega inštituta za realitetno terapijo in Hrvaškega združenja za realitetno terapijo. Zaposlena je v lastni zasebni psihoterapevtski praksi. Dela s posamezniki, pari, pa tudi s posamezniki, ki želijo izboljšati svoj odnos z drugimi. Ima izkušnje z vodenjem psihoterapevtskih skupin. Zadnjih 7 let je delala z ljudmi, ki imajo motnje hranjenja. Desetletja je delala v vrtcu kot psihologinja. Ima dolgoletne izkušnje na področju starševstva, ki jih je pridobila preko izkustvenih in izobraževalnih delavnic ter individualnega svetovanja staršem. Bila je tudi tajnik Psihoterapevtske zbornice Hrvaške (2019.-2022.)

Nina Vene

Zdravnica, psihoterapevtka realitetne terapije. Deluje kot zdravnica, specialistka interne in kardiovaskularne medicine. Izvaja psihoterapijo za kliente z duševnimi in psihosomatskimi motnjami in svetovanje, ki je posebej namenjeno zdravljenju stisk kroničnih bolezni in kroničnih bolečin. Ima tudi dolgoletne izkušnje s svetovanjem in ozaveščanjem o zdravem načinu življenja pri preprečevanju kroničnih bolezni sodobne družbe. Je članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo.

Ksenija Centa

Psihologinja, psihoterapevtka od leta 2009 in imetnica Evropskega certifikata psihoterapije od leta 2011. Po 11 letih dela na Zavodu za zaposlovanje je bila 17 let zaposlena v Zdravstvenem domu Celje kot psihologinja na področju duševnega zdravja otrok in mladine, nekaj let delno tudi na Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Sodelovala je z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje kot spletna svetovalka mladostnikom in kot psihoterapevtka odraslim. Od leta 2009 do 2020 je imela še popoldansko zasebno prakso, ki je od leta 2021 njena redna polna zaposlitev. Ponuja individualno psihoterapijo, psihoterapijo za pare in družine ter skupinsko supervizijo za učitelje v šolah. Je članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo in izvajalka izobraževanja, supervizije in učne terapije.

Irena Krajcar Kokalj

Psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko diplomo iz psihoterapije (ECP), senior inštruktorica WGI. Večino svojega poklicnega življenja je posvetila sistemu socialnega varstva. Zadnjih petnajst let je zaposlena v Družinskem centru v Puli, kjer vsakodnevno izvaja individualna, partnerska in družinska svetovanja. Teorijo izbire poučuje v izobraževanju kot supervizor in inštruktor ter z organizacijo in izvedbo delavnic za otroke, mladino, starše in druge skupine.

Olga Lilija Hribernik

Profesorica pedagogike in sociologije, psihoterapevtka realitetne terapije z evropskim certifikatom iz psihoterapije (ECP) in specialistka za supervizijo. Je članica učiteljskega zbora Evropskega inštituta za realitetno terapijo in supervizorka WGI. V Društvu za realitetno terapijo Slovenije vodi supervizijo za certificirane iz RT in TI. Zaposlena je bila v Zavodu za prestajanje kazni zapora za mladoletnike v Celju. Večino svetovalno terapevtskih izkušenj ima pri delu s posamezniki in skupinami s težavami družbeno nesprejemljivega vedenja, težavami z zasvojenostjo, prilagoditvenimi težavami zaradi odvzema prostosti, s psihosomatskimi motnjami, s samomorilnimi težnjami, s težavami pri vzgoji in s partnerskimi odnosi. Ima izkušnje z vodenjem, usposabljanjem in supervizijo strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva. Od leta 2017 je aktivna upokojenka.

Bosiljka Boba Lojk

Psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko diplomo iz psihoterapije. Je inštruktorica seniorka EIRT in WGI, strokovna vodja Evropskega inštituta za realitetno terapijo in generalna sekretarka Evropske zveze za realitetno terapijo (EART). Že štiri desetletja dela na področju svetovanja ter od leta 1990 poučuje teorijo izbire in njene aplikacije na različnih področjih človeškega delovanja (svetovanje, poučevanje, vodenje). Skupaj z možem Leonom je vzpostavila petletni študij za doseganje naziva psihoterapevt realitetne terapije, kot tudi štiriletni študij za doseganje naziva svetovalec realitetne terapije. Je avtorica številnih člankov in soavtorica nekaj knjig.

Maša Žilevski

Psihologinja, v petem letniku izobraževanja za pridobitev naziva psihoterapevtka realitetne terapije. Znotraj organizacijske psihologije dela na področju razvoja ljudi, organizacij in sistemov. Izvaja psihološka profiliranja, delavnice, predavanja, razvojno-ocenjevalne centre, coachinge, postavitve model kompetenc, raznovrstne kadrovske meritve, evalvacije itd. Ob tem delu izvaja tudi individualno psihoterapijo (pod supervizijo) ter sodeluje na Evropskem inštitutu za realitetno terapijo kot hospitantka v programu za učitelje.

Dubravka Stijačić

RT/TI učiteljica, psihoterapevtka realitetne terapije z evropsko diplomo iz psihoterapije (ECP), inštruktorica seniorka na Evropskem inštitutu za realitetno terapijo, supervizorka, mentorica ter osebna terapevtka. Ima dolgoletne izkušnje v psihiatriji kot vodja Centra za psihosocialne metode zdravljenja. Vodila je izobraževanja iz socialnih veščin, skupinske in individualne psihoterapije z osebami z različnimi psihiatričnimi diagnozami. Je predsednica Hrvaškega združenja za realitetno terapijo (HURT).

Karmen Štefančič

Socialna delavka, v petem letniku izobraževanja za pridobitev naziva psihoterapevtka realitetne terapije, hospitantka u programu za učitelje na Evropskem inštitutu za realitetno terapijo. Več kot petnajst je let zaposlena v socialnem varstvu, kjer  deluje na področju varovanja duševnega zdravja in nudenja psihosocialne pomoči, več let pa tudi na področju dela s starejšimi. Pod supervizijo izvaja individualno in partnersko psihoterapijo ter vodi skupine za samopomoč in psihoedukativne delavnice v nevladni organizaciji, ki deluje na področju izboljšanja duševnega zdravja.

Mateja Kopsa Sobota

Leta 2007 je diplomirala na Medicinskem fakulteti Univerze v Rijeki, leta 2019 je zaključila specializacijo iz šolske in univerzitetne medicine ter leta 2020 zaključila izobraževanje iz realitetne terapije in pridobila naziv psihoterapevtka realitetne terapije (ECP). Je članica Hrvaške zdravniške zbornice, Hrvaške zbornice psihoterapevtov in Hrvaškega združenja za realitetno terapijo (HURT). Ima stalno klinično prakso v okviru svojega svetovalnega dela s starši otrok in mladostnikov v ambulanti za šolsko in univerzitetno medicino Zavoda za javno zdravje Zagrebačke županije. Od leta 2010 se nenehno izpopolnjuje na področju duševnega zdravja kot aktivna udeleženka različnih izobraževalnih delavnic, kongresov, dejavnosti, programov in seminarjev povezanih z duševnim zdravjem. Od leta 2021 je vodja (3P izobraževalka) psihoedukativnih delavnic ‘Pomozi Da’, namenjenih ozaveščanju o duševnem zdravju vzgojno-izobraževalnih delavcev, v okviru projekta ‘Živeti zdravo’ Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.