Program stručnog susreta

Petak, 22.10.2021.

Subota, 23.10.2021.

Nedjelja, 24.10.2021. (samo za članove UV EIRT)