Predavanja

Days of Leon Lojk

PREDSTAVLJANJE TRANSAKCIJSKE ANALIZE

10:30 –  11:30
HOTEL RIKLI BALANCE (bivši GOLF)

Transakcijska analiza (TA) sadržava elemente psihoanalitičkog, humanističkog i kognitivnog pristupa. Razvio ju je Erick Berne u pedesetim godinama prošlog stoljeća. Za razliku od psihoanalize TA prebacuje težište sa unutarnjih psihičkih procesa na međuljudske odnose. TA je istovremeno teorija osobnosti i psihoterapijska metoda, usmjerena ka osobnom razvoju i promjeni. TA se koristi u terapiji pojedinaca, parova, obitelji i grupa. Pored psihoterapije, primjenjiva je na području savjetovanja, obrazovanja, kao i u treningu menadžmenta i komunikacije.

Ivana Mandarić

je socijalna antropologinja i certificirana transakcijska analitičarka – psihoterapeutkinja (CTA-P), edukatorka i supervizorka na području psihoterapije (PTSTA-P). Ima više od 13 godina kliničke prakse, zaposlena je u Univerzitetnoj psihiatrijskoj bolnici u Ljubljani. Uža područja interesovanja su joj individualna i grupna psihoterapija, edukacija i supervizija, integracija različitih psihoterapijskih modaliteta, osobito psihodrame i TA.


NUEROFEEDBACK I REALITETNA TERAPIJA

12:00 –  13:00
HOTEL RIKLI BALANCE (bivši GOLF)

Metoda neurofeedback Neurofeedback metoda odražava rad valova u mozgu koji su u korijenu svih izvedbenih funkcija.

Cilj ovog predavanja je pojasniti i prikazati pomoću neurofeedback aparata promjene u valovima u mozgu klijenta koje neurofeedback nastaju tijekom promjena koje klijent doživljava tijekom samog procesa psihoterapije.

Naime, poznato je da je naše ponašanje CJELOKUPNO. Pomoću ove metode omogućeno nam je praćenje promjena na planu fiziologije. Od iznimnog je značaja razumjeti i na praktičnom planu se i uvjeriti kako čovjek mijenjajući svoja uvjerenja, svoje spoznaje mijenja i rad svoje fiziologije i to na ovako jednoj sofisticiranoj razini kao što su valovi u mozgu.

U sklopu predavanja bit će također ukratko prikazan i slučaj klijentice s OCD-om koja je više od 3 godine bila i na medikamentnoj terapiji te se zbog neuspjeha u toj vrsti terapije uključila i u psihoterapiju. S klijenticom je rađena paralelno i procjena na neurofeedback uređaju prije, neurofeedback tijekom te poslije same psihoterapije koja je ukupno trajala oko 6 mjeseci.

Na osnovu dobivenih rezultata jasno se može vidjeti kako se sama fiziologija klijentice mijenja onako kako klijentica mijenja i svoja uvjerenja i svoj način pogleda na sebe i svijet oko sebe. Ova metoda se pokazala kao izvrstan indikator cjelokupnog ponašanja klijenata te pokazatelj onoga što upravo Realitetna terapija uči, a to je da mijenjajući svoja uvjerenja, mi mijenjamo i svoj cijeli organizam.

Ankica Baković

psiholog, psihoterapeut, voditeljica Centra za mentalno zdravlje Dom zdravlja Livno, neurofeedback voditeljica Neurofeedback centra u BIH. neurofeedback Neurofeedback terapeut je s edukacijom iz Kanade i doktorantica društvenih znanosti s iskustvom u predavačkom radu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Poučavanjem teorije izbora bavi se kroz edukaciju kao učitelj Europskog instituta za realitetnu psihoterapiju, osnivač i predsjednica Udruge za realitetnu psihoterapiju u BiH. Choacing je zavrsila u sklopu edukacije za psihoterapeuta.Vodi savjetovalište za osobe sa mentalnim poteškoćama u Livnu i Neurofeedback centar neurofeedback u Sarajevu, Mostaru i Banjaluci. Aktivno radi na promicanju realitetne terapije u BiH kroz radio i tv emisije na temu psihologije čovjeka i psihoterapeutskom radu s ljudima.


VJEČNI SJAJ NEPOBJEDIVOG UMA

14:30 –  15:30
HOTEL RIKLI BALANCE (bivši GOLF)

Živimo u deterministički ustrojenom svemiru u kojem zakoni fizike reguliraju događaje u fizičkom svijetu. Mi ljudi smo dio tog svijeta. Jesmo li i mi unaprijed određeni zakonima fizike i načinom funkcioniranja našeg mozga? Jesu li naši izbori određeni velikim praskom? Je li slobodna volja stvarnost ili iluzija? Pitanje slobodne volje je u središtu filozofskih, religijskih i etičkih rasprava koje se vode već više od dvije tisuće godina. Pitanje slobodne volje je i pitanje osobne odgovornosti, razumijevanja ljudskog ponašanja, povezanosti uma i tijela. Kroz predavanje ćemo se upoznati s istraživanjima i teorijama nekih od vodećih stručnjaka iz područja neuroznanosti, filozofije i psihologije koji su se u svom radu bavili istim pitanjima.

Josipa Vučica

Socijalna pedagoginja, psihoterapeutkinja i RT supervizorica. Živi i radi u Splitu. Od 2013. godine zaposlena u udruzi MOST u programima podrške djeci s problemima u ponašanju i njihovim roditeljima, te mladima koji izlaze iz alternativne skrbi. Radi na području savjetovanja, edukacije i vođenja.


KAKO KREIRAMO BOLEST?

16:00 –  17:00
HOTEL RIKLI BALANCE (bivši GOLF)  

William Glasser u svojim knjigama namijenjenima širokom krugu ljudi govori o kreiranju bolesti, preuzimanju kontrole nad zdravljem i kako mi djelujemo na to. S medicinskog gledišta, Glasser to razumijevanje prenosi na veoma pojednostavljen način, upravo kako bi tu tematiku približio ljudima koji nemaju medicinskog znanja.

U edukaciji RT-a veoma je važno dobro razumjeti tu tematiku, obzirom da se u radu susrećemo s osobama s različitim medicinskim dijagnozama, te je naše razumijevanje «kreiranja» bolesti tu veoma bitno. Pojednostavljeno i jednoznačno shvaćanje Glasserove teorije vezano uz medicinske dijagnoze i bolesti može štetiti samoj teoriji kao i radu s klijentima.

Razni su etiološki faktori koji utječu na razvoj, progresiju bolesti, ali i na ozdravljenje. Kroz predavanje ću pokušati, temeljem medicinskog znanja i razumijevanja TI-a, objasniti što je to bolest, kako nastaje bolest, koji faktori utječu na njezin razvoj, kako naš organizam «kreira» bolesti te možemo li pridonijeti samoizliječenju i u kojoj mjeri.

Leandra Miletić Činić

Je doktor medicine, specijalist školske medicine, psihoterapeut RT-a s Europskom diplomom iz psihoterapije, supervizor WGI i član Učiteljskog vijeća EIRT-a. Zaposlena je kao školski liječnik u NZJZ ” Dr. Andrija Štampar” u Zagrebu. U savjetovališnom radu bavi se psihopatologijom i problematikom djece, mladih i njihovih roditelja. U Centru za zdravlje mladih Zagreb vodi savjetovalište za poremećaj prehrane i pretilost.


web accessibility
hrHR
sl_SISI en_GBEN hrHR