Barbara Krnc

Pedagoginja i sociologinja, psihoterapeutkinja realitetne terapije s europskom diplomom psihoterapije (ECP) i coach. Članica Učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju i suosnivačica Instituta. U okviru Učiteljskog vijeća radi kao učitelj-coach u aplikativnim programima, a u psihoterapijskoj edukaciji kao supervizor kliničke prakse i terapeut za osobno iskustvo. Najviše terapeutskog iskustva ima u radu s osobama s problemima mentalnog zdravlja, a vezano uz obitelj, partnera, odgojne probleme, ovisnosti i psihosomatiku. Posljednjih 14 godina ima svoju privatnu psihoterapijsku praksu u Kopru. Prije toga radila je u prosvjeti i ustanovi za izdržavanje kazne zatvora.

Janko Bras

Defektolog, socijalni radnik, psihoterapeut, registrirani instruktor na Institutu William Glasser i član Učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju u sklopu kojeg radi kao učitelj-trener, supervizor psihosocijalne i psihoterapijske prakse te edukacijski psihoterapeut. Gotovo 40 godina radi na području zaštite mentalnog zdravlja i pružanju psihosocijalne pomoći. Od 2006. godine vodi privatnu savjetovalište i psihoterapijsku praksu te provodi superviziju stručnog rada za stručne radnike i suradnike u raznim vladinim, nevladinim i privatnim organizacijama i ustanovama iz područja socijalne skrbi i obrazovanja.

Tatjana Gadže Okić

Liječnica, specijalistica školske medicine, psihoterapeutkinja realitetne terapije s europskom diplomom psihoterapije, članica Učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju, koja ima dugogodišnje iskustvo u radu sa učenicima, studentima i roditeljima u Centru za mlade.

Branka Anđukić

Psihoterapeutkinja realitetne terapije s europskom diplomom psihoterapije, supervisor WGI, članica Učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju, ima dugogodišnje iskustvo grupnog i individualnog rada (institucije i NGO) sa ženama i djecom (obiteljsko i ratno nasilje). Više od 20 godina radi u Obiteljskom I partnerskom savjetovalištu Plavog telefona.

Marina Stanković Gjuretek

Doktor medicine, specijalist javnog zdravstva, psihoterapeutkinja realitetne terapije s europskom diplomom psihoterapije, član Učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju, koja ima iskustvo u zaštiti mentalnog zdravlja u Zavodu za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

Živana Stegić-Ivas

Učiteljica, psihoterapeutkinja realitetne terapije s europskom diplomom psihoterapije, članica Učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju i Hrvatske udruge za realitetnu terapiju, basic instruktorica WGI s dugogodišnjim iskustvom u poučavanju polaznika u edukaciji TI/RT. Ima iskustvo rada u različitim područjima, ponajprije u području odgoja. Psihoterapijom i savjetovanjem bavi se od 2009. Od tada, u suradnji s udrugama i ustanovama te privatnom praksom stječe iskustvo u različitim područjima poteškoća na koje osobe nailaze u svojem životu, u različitim odnosima i područjima.

Ruben Belina

Diplomirani inženjer fizike sa specijalizacijom iz područja edukacije fizike. Ima 35 godina profesorskog iskustva u gimnazijama i srednjim školama. U školi radi i kao mentor i nositelj programa Razvijanje pozitivnog samoocenjivanja djece i adolescenata. Završio je 4-godišnju edukaciju iz teorije izbora na Europskom institutu za realitetnu terapiju (EIRT) te diplomirao 9. prosinca 2020. s međunarodnom potvrdom o osposobljenosti za savjetnika za realitetnu terapiju. Radi kao mentor na 1. godini EIRT-a. Imao je više priloga na Danima Leona Lojka, a vodi i radionice iz teorije izbora u programima daljnjeg obrazovanja i usavršavanja stručnjaka u obrazovanju.

Dubravka Stijačić

Učiteljica RT/TI, psihoterapeutkinja realitetne terapije s europskom diplomom psihoterapije (ECP), senior instruktor Europskog instituta za realitetnu terapiju, supervizorica i mentorica i osobni terapeut. Ima dugogodišnje iskustvo rada na psihijatriji kao voditeljica Centra za psihosocijalne metode liječenja. Vodila je treninge socijalnih vještina, grupne i individualne psihoterapije sa osobama sa različitim psihijatrijskim dijagnozama. Predsjednica je Hrvatske udruge za realitetnu terapiju (HURT).

Marija Posavec

Doktor medicine, psihoterapeut i CT/RT supervizor. Radi kao specijalist školske medicine i voditeljica Savjetovališta za djecu, mlade i roditelje. Članica je upravnog odbora Hrvatske komore psihoterapeuta, te redovito sudjeluje u aktivnostima Hrvatske udruge za realitetnu terapiju. Ima dugogodišnje iskustvo u psihoterapiji. Područje njezina interesa je lead management.

Vesna Pahor

Magistra edukacije kemije, radi kao profesorica u srednjoj školi. Teoriju izbora u svom radu implementira od 2011. godine, kako u nastavi tako i u individualnim razgovorima s učenicima, u razgovorima s roditeljima i u radu s kolegama učiteljima. Koautorica je i provoditeljica programa stručnog usavršavanja djelatnika u odgoju i obrazovanju ‘Kako brinuti o sebi kao učitelju i time stvarati poticajnu klimu za učenje’ i ‘Uspješnim rješavanjem problema do većeg zadovoljstva u učiteljskoj profesiji’. Program se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja, a provodi se kroz 8-satne radionice za učitelje. Također vodi 50-satni tečaj „Teorija izbora za svakoga“ – program Europskog instituta za realitetnu terapiju koji je namijenjen široj populaciji. Članica je Učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju. Kao savjetnica za realitetnu terapiju, članica je Društva za realitetnu terapiju Slovenije (DRTS) i Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP).

Jelena Bićanić

Diplomirala je socijalnu pedagogiju na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Psihoterapeutkinja je realitetne terapije s europskom diplomom psihoterapije (ECP), supervisor i senior instruktor, članica Učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju. Od 1993. kao učiteljica Europskog instituta za realitetnu terapiju i Hrvatske udruge za realitetnu terapiju poučava teoriju izbora i njenu primjenu u različitim područjima ljudskog življenja. Zaposlena u privatnom psihološkom centru, bavi se individualnim i partnerskim savjetovanjem, grupnom psihoterapijom, individualnom i grupnom supervizijom.

Ksenija Centa

Psihologinja, psihoterapeutkinja od 2009. godine i nositeljica Europskog certifikata za psihoterapiju od 2011. godine. Nakon 11 godina rada na Zavodu za zapošljavanje, 17 godina bila je zaposlena u Domu zdravlja u Celju kao psihologinja na području mentalnog zdravlja djece i mladih, a nekoliko godina djelomično i u Centru za prevenciju i liječenje ovisnosti o drogama. Surađivala je i s Nacionalnim institutom za javno zdravstvo kao online savjetnik za adolescente i kao psihoterapeut za odrasle. Od 2009. do 2020. imala je i privatnu praksu u poslijepodnevnim satima, što joj je od 2021. stalni posao. Provodi individualnu psihoterapiju, partnersku i obiteljsku psihoterapiju, te grupnu superviziju za prosvjetne djelatnike. Članica je Učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju i provodi edukacije, supervizije i osobne terapije.

Denise Vojvoda Scrobe

Psihoterapeutkinja realitetne terapije s europskom diplomom iz psihoterapije, supervizorica WGI i članica Učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju. Zaposlena je u sustavu socijalne skrbi gdje se bavi savjetovanjem poglavito djece, mladih i njihovih obitelji, partnerskim savjetovanjem, te kao vanjski suradnik -psihoterapeut u savjetovalištu u Down centru u Puli. Poučavanjem teorije izbora bavi se kroz edukaciju kao supervizor, te u različitim područjima življenja – roditeljstvo, brak, odgoj.

Marijana Rajčević Kazalac

Psihologinja od 2007. godine, zaposlena na puno radno vrijeme u Savjetovalištu za djecu, mlade, brak i obitelj Poreč. Od 2019. je psihoterapeut realitetne terapije, također je WGI i EIRT supervizor te članica Učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju.

Davor Apostolovski

Psiholog, psihoterepeut realitetne terapije s europskom diplomom iz psihoterapije i senior instruktor WGI. Svoje radno iskustvo stjecao je u sustavu socijalne skrbi i radom u nevladinim organizacijama, vezano uz socijalnu problematiku prognanika, djece i mladih. Radio je i na poslovima psihologa u sustavu zdravstva te školstva. Trenutno radi kao školski psiholog. Također radi kao psihoterapeut i savjetovatelj. Vodi Tečajeve kvalitetnog roditeljstva, te edukacije i treninge iz područja kreativnog mišljenja. Član je i suosnivač više nevladinih udruga čiji je rad usmjeren ka djeci i mladima. Inovator je i autor većeg broja didaktičkih igara i igračaka.

Štefanija Prosenjak Žumbar

Socijalni pedagog, psihoterapeut i Basic week instruktor. Svoje profesionalno iskustvo stjecala je u sustavu socijalne skrbi i školstva radom s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju, te u sustavu policije radeći na poslovima kazneno-pravne zaštite djece i obiteljskog nasilja. Trenutno radi kao psihoterapeut u Savjetovalištu za djecu, brak i obitelj i u savjetovalištu kluba žena liječenih od raka dojke, te kao voditelj programa psihosocijalnog tretmana za počinitelje obiteljskog nasilja. Vodi i zaručničke tečajeve priprave za brak, a bavi se i prevencijom ovisničkih ponašanja te poremećaja u ponašanju. Članica je nevladinih udruga čiji rad je usmjeren na pružanje pomoći osobama u različitim potrebama.

Irena Krajcar Kokalj

Psihoterapeutkinja realitetne terapije s europskom diplomom iz psihoterapije, senior instruktorica WGI. Veći dio profesionalnog života bavi se savjetovanjem u sustavu socijalne skrbi. Zadnjih petnaest godina zaposlena u Obiteljskom centru u Puli gdje svakodnevno provodi individualno, partnersko i obiteljsko savjetovanje. Poučavanjem teorije izbora bavi se kroz edukaciju kao supervizor i instruktor, te kroz organiziranje i vođenje radionica za djecu, mlade, roditelje i druge skupine.

Katarina Rana Gluhan

Socijalna pedagoginja, od 2015. godine zaposlena je kao voditeljica Probacijskog ureda Dubrovnik. Kroz svoje radno mjesto susreće se sa ljudima koji manifestiraju različite poteškoće u svom psihičkom funkcioniranju. Kontinuirano se usavršava kroz kraće i dulje edukacije u organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave, od kojih su neke financirane u sklopu europskih projekata. Prethodno radno iskustvo stjecala je kroz odgojno- obrazovni sustav, kao stručni suradnik u osnovnoj školi i dječjem vrtiću, te je aktivno sudjelovala u radu udruge Horizon koja se bavi promocijom i zaštitom mentalnog zdravlja. Tijekom 2022. stekla je certifikat za psihoterapeuta realitetne terapije.

Martina Dumančić Vranješ

Prof. socijalni pedagog, diplomirala je na Edukacijsko –rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer poremećaji u ponašanju. Od završetka studija radi kao stručna suradnica u OŠ Marina Držića u Dubrovniku. Promovirana je u zvanje mentora 2017. Godine. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća za preventivne programe osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova Dubrovačko-neretvanske županije. Aktivno sudjeluje u edukaciji učitelja, stručnih suradnika i pomoćnika u nastavi na županijskoj i državnoj razini. Bila je mentorica je studentima Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, te studenticama Učiteljskog studija u sklopu kolegija Rane socijalno pedagoške intervencije. Članica je Povjerenstva za ocjenu kvalitete programa /projekata udruga civilnog sektora pri Dubrovačko- neretvanskoj županiji. Članica je Udruge za realitetnu terapiju i Učiteljskog tima realitetne terapije u RH. Tijekom 2022. stekla je certifikat za psihoterapeuta realitetne terapije.

Danko Butorac

Psiholog i psihoterapeut, trenutno radi u „Obiteljskom centru“ – državnom savjetovalištu u Senju, Hrvatska. U svakodnevnoj praksi radi s pojedincima, parovima, obiteljima i grupama. Kao član učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju uključen je u pružanje programa edukacije – supervizije i podučavanje teorije izbora. Trenutno je predsjednik Europskog udruženja za realitetnu terapiju (EART). Sretno je oženjen i otac petero prekrasne djece.

Leandra Miletić Činić

Doktor medicine, specijalist školske medicine, RT psihoterapeutkinja s certifikatom EAP, članica Učiteljskog vijeća EIRT-a i HURT-a, te supervizor WGI. Sudjeluje u edukaciji TI/RT, superviziji i osobnoj terapiji. Kao specijalist školske medicine ima dugogodišnje iskustvo u radu s djecom, mladima i njihovim roditeljima. U psihoterapeutskom radu bavi se različitim mentalnim i psihosomatskim bolestima i teškoćama. Zaposlena je u osobnoj privatnoj praksi za psihoterapiju i savjetovanje.

Mirjana Zećirević

Profesorica psihologije i engleskog jezika, RT psihoterapeutkinja s certifikatom EAP, članica Učiteljskog vijeća EIRT-a i HURT-a, senior instruktorica WGI s dugogodišnjim iskustvom u poučavanju polaznika u edukaciji TI/RT. Ima iskustvo rada u različitim područjima primijenjene psihologije, osobito maloljetničke delinkvencije, obiteljskih i partnerskih odnosa, profesionalne rehabilitacije, razvoja kompetencija i upravljanja ljudskim potencijalima, uz dugogodišnje iskustvo psihoterapije i savjetovanja osoba suočenim s različitim teškoćama osobnog, partnerskog i profesionalnog funkcioniranja.

Petra Cvek

Sveučilišna diplomiranja pedagoginja, smjer andragog, psihoterapeut realitetne terapije s europskom diplomom iz psihoterapije i HSE coach. Ima privatnu psihoterapijsku praksu i provodi edukaciju te individualnu i partnersku psihoterapiju online i osobno u Šentjuru kod Celja. Radi s pojedincima koji se suočavaju s raznim osobnim problemima, problemima u odnosima i psihičkim poteškoćama. U svom radu kombinira realitetnu terapiju s drugim metodama samopomoći: NLP, HSE i Brainspotting.

Tadeja Rajk

Socijalna radnica i psihoterapeutkinja realitetne terapije s europskom diplomom psihoterapije (ECP), supervizorica – učiteljica teorije izbora i realitetne terapije i članica Učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju, supervizorica s licencom Socijalne zbornice Slovenije. Aktivna je više od petnaest godina odnosno zaposlena u djelatnosti socijalne skrbi i radi s osobama s različitim osobnim problemima, psihičkim teškoćama i problemima u odnosima, kao i s osobama koje žele poboljšati kvalitetu svog života. Ima privatnu psihoterapijsku praksu, provodi individualnu i partnersku psihoterapiju (osobno i online) u Ljubljani.

Mirjana Palčič Bubnič

Socijalna radnik i psihoterapeut s europskom diplomom iz psihoterapije. Je supervizor i instruktor Teorije izbora i Realitetne terapije, direktorica Europskog instituta za realitetnu terapiju i član Učiteljskog vijeća ovog instituta. Ima 25 godina radnog iskustva u Centru za socijalni rad Izola, radeći s osobama s različitim problemima. Posljednjih 13 godina vodi vlastitu psihoterapijsku praksu. Ona je supervizor s licencom Socijalne zbornice Slovenije i InsideOut Coach s licencom Academy of Choice.

Cvita Vasilij Studak

Socijalni pedagog, psihoterapeut realitetne terapije s europskom diplomom iz psihoterapije (ECP), supervizor WGI, član Europskog instituta za realitetnu terapiju i Hrvatske udruge za realitetnu terapiju. Radi 15 godina u socijalnim službama s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju te s njihovim roditeljima. Ima godine iskustva u pružanju psihoterapije za klijente s poremećajima prehrane. Kao član učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju pruža programe edukacije, superviziju i terapiju osobnog iskustva. Udata, majka dva dječaka.

Mirjana Belavić

Psihoterapeut realitetne terapije, psihologinja s iskustvom rada u području školstva i socijalne skrbi, kao vanjski suradnik uključena u projekte nekoliko udruga kao provoditelj individualnog savjetovanja i grupnih radionica. Supruga jednom mužu, mama troje djece, snaha svekrvi u dvorištu.

Asja Palinić Cvitanović

Doktor medicine, psihoterapeutkinja realitetne terapije s europskom diplomom iz psihoterapije (ECP). Ima 38 godina iskustva u savjetovanju i radu sa školskom djecom i njihovim roditeljima, bračnim parovima i braniteljima, kao i s osobama koje boluju od ovisnosti i osobama s određenim psihičkim problemima. Od 2002. godine predaje Teoriju izbora i njezinu primjenu u različitim područjima ljudskog djelovanja (savjetovanje, obrazovanje, menadžment). Aktivno je sudjelovala na brojnim hrvatskim i EU kongresima, konferencijama i seminarima.

Ljiljana Šupraha

Psihoterapeut realitetne terapije s europskom diplomom iz psihoterapije, WGI instruktor. Već trideset i dvije godine radi s djecom i adolescentima s poremećajima u ponašanju, od 2003. godine poučava teoriju izbora i aplicira je u različitim područjima ljudskog djelovanja (savjetovanje, podučavanje, coaching). U nevladinoj organizaciji Beli krog radi kao savjetnica za žrtve kaznenih djela te je voditeljica psihosocijalnog tretmana počinitelja obiteljskog nasilja.

Jasna Sloković

Učitelj Europskog instituta za realitetnu terapiju, psiholog i psihoterapeut s europskom diplomom iz psihoterapije. Dio profesionalnog života radi u školstvu baveći se savjetovanjem, te kao vanjski suradnik-psihoterapeut, trenutno u gradskim savjetovalištima u Pazinu i Buzetu. Poučavanjem teorije izbora bavi se kroz edukaciju kao supervizor, te u različitim područjima življenja – roditeljstvo, brak, odgoj.

Nikolina Essert

Psihologinja, psihoterapeutkinja realitetne tereapije, EIRT supervizorica, članica Europskog instituta za realitetnu terapiju i Hrvatske udruge za realitetnu terapiju, članica Učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju. Zaposlena je u vlastitoj privatnoj psihoterapijskoj praksi. Radi s pojedincima, parovima, kao i osobama koje žele unaprijediti svoj odnos s drugima. Ima iskustva u vođenju psihoterapijskih grupa. Posljednjih 7 godina radila je s osobama koje imaju poremećaje u prehrani. Deset godina je radila u predškolskoj ustanovi kao psiholog. Posjeduje višegodišnje iskustvo u području roditeljstva kroz iskustvene i edukativne radionice kao i kroz individualno savjetovanje roditelja. Bila je tajnica Hrvatske psihoterapeutske komore (2019.-2022.)

Nina Vene

Liječnica, psihoterapeutkinja realitetne terapije. Radi kao specijalist interne i kardiovaskularne medicine. Pruža psihoterapiju za klijente s psihičkim i psihosomatskim poremećajima te savjetovanje posebno usmjereno na liječenje tegoba kroničnih bolesti i kronične boli. Također ima višegodišnje iskustvo u savjetovanju i podizanju svijesti o zdravom načinu života u prevenciji kroničnih bolesti u suvremenom društvu. Članica je učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju.

Aida Ganović

RT psihoterapeut sa Evropskom diplomom iz psihoterapije, Supervizorica WGI i članica učiteljskog vijeća Europskog Instituta za Realitetnu Terapiju. Od 1999.godine ima iskustvo individualnog i grupnog savjetodavnog rada, od 2008. godine ima status supervizorice u procesu poučavanja teorije izbora. Od samog osnivanja Udruženja za realitetnu terapiju TI, u Bosni i Hercegovini, članica je upravnog odbora udruženja. Ima završenu trogodišnju edukaciju „Filozofija i metode psihodrame”. Autorica je nekoliko članaka o direktnom savjetodavno individualnom i grupnom radu.

Olga Lilija Hribernik

Pedagoginja i sociolog, RT psihoterapeut s europskim certifikatom za psihoterapiju (ECP) i specijalist supervizije. Članica je učiteljskog vijeća Europskog instituta za realitetnu terapiju i WGI supervizor. U Društvu za realitetnu terapiju Slovenije pruža superviziju za RT i TI certificirane osobe. Zaposlena je bila u Zavodu za izdržavanje kazne zatvora za maloljetnike u Celju. Najviše savjetodavnog i terapijskog iskustva ima radeći s pojedincima i skupinama s problemima društveno neprihvatljivog ponašanja, problemima ovisnosti, problemima prilagodbe zbog lišenja slobode, psihosomatskim poremećajima, suicidalnim sklonostima i problemima u odgoju. Posjeduje iskustvo u vođenju, osposobljavanju i superviziji stručnjaka iz područja obrazovanja i socijalne skrbi. Aktivna je umirovljenica od 2017. godine.

Bosiljka Boba Lojk

Psihoterapeutkinja realitetne terapije s europskom diplomom psihoterapije. EIRT i WGI senior instruktor. Stručni voditelj Europskog instituta za realitetnu terapiju. Glavni tajnik Europske udruge za realitetnu terapiju (EART). U području savjetovanja radi četiri desetljeća, a od 1990. predaje teoriju izbora i njezine aplikacije u različitim područjima ljudskog djelovanja (savjetovanje, poučavanje, vodstvo). Zajedno sa suprugom Leonom osnovala je petogodišnji studij za stjecanje zvanja psihoterapeut realitetne terapije kao i četverogodišnji studij za stjecanje zvanja savjetovatelj realitetne terapije. Autor brojnih članaka i koautor više knjiga.

Maša Žilevski

Psihologinja, polaznica pete godine edukacije za stjecanje naziva psihoterapeut realitetne terapije. U okviru organizacijske psihologije radi na području ljudskih potencijala, organizacije i sustava. Provodi psihološko profiliranje, radionice, predavanja, razvojne i evaluacijske centre, coaching, postavljanje modela kompetencija, razna kadrovska mjerenja, evaluacije itd. Uz redovni posao provodi i individualnu psihoterapiju (pod supervizijom) te sudjeluje u Europskom institutu za realitetnu terapiju kao hospitantica u programu za učitelje.

Karmen Štefančić

Socijalna radnica, polaznica pete godine edukacije za stjecanje naziva psihoterapeut realitetne terapije, hospitantica u programu za učitelje u Europskom institutu za realitetnu terapiju. Više od petnaest godina zaposlena je u socijalnoj skrbi, gdje radi na poslovima zaštite mentalnog zdravlja i pružanja psihosocijalne pomoći, a nekoliko godina i na poslovima rada sa starijim osobama. Pod supervizijom provodi individualnu i partnersku psihoterapiju te vodi grupe samopomoći i psihoedukativne radionice u nevladinoj organizaciji koja djeluje na području unapređenja mentalnog zdravlja.

Mateja Kopsa Sobota

2007. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 2019. završila je specijalizaciju iz Školske i sveučilišne medicine te 2020. godine završila edukaciju iz Realitetne terapije te stekla naziv psihoterapeut realitetne terapije (ECP). Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore psihoterapeuta i Hrvatske udruge za Realitetnu terapiju (HURT). U kontinuiranoj je kliničkoj praksi u sklopu svog svakodnevnog savjetovališnog rada sa roditeljima djece i mladih u ambulanti za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije. Od 2010. godine kontinuirano se usavršava u području mentalnog zdravlja, kao aktivni sudionik niza edukativnih radionica, kongresa, aktivnosti, programa te seminara vezanih uz mentalno zdravlje. Od 2021. godine voditeljica (3P edukator) je psihoedukativnih radionica „Pomozi Da“, namijenjenih mentalno zdravstvenom opismenjavanju odgojno-obrazovnih djelatnika, u sklopu projekta „Živjeti zdravo“, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.