Poster prezentacije

Days of Leon Lojk

Subota, 26.10.2019
10:30 – 11:00 i 15:30 – 16:00

ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U REALITETNOJ TERAPIJI – GDJE SMO I KAMO MOŽEMO IĆI

Znanstveno utemeljena istraživanja u psihoterapiji predstavljaju još uvijek relativno siromašno područje, ali i područje koje ima tendenciju rasta i proširivanja. Pojedine teorije, poput onih u kognitivno-bihevioralno baziranim terapijama imaju širok opus istraživanja.

Sama Teorija izbora primjenjiva je na širokom spektru populacije i područja problematike u mentalnom zdravlju. Upravo zato je cilj ovog rada prikazati dostupne istraživačke doprinose u kojima je Teorija izbora, odnosno Realitetna terapija ishodište i temelj, tj. područja u kojima je ona znanstveno dokazana standardnim znanstveno-istraživačkim procesima.

Samim radom želimo i praktičare upoznati sa znanstvenom utemeljenošću teorije koju su internalizirali i koriste u svojoj svakodnevnoj praksi. Također, u radu će biti predstavljene i smjernice za buduća istraživanja i istraživačka područja, kako bi potaknuli veći broj praktičara da se uključi u proces znanstvenog utvrđivanja učinkovitosti Teorije izbora i Realitetne psihoterapije.

Irena Velimirović

Magistra socijalne pedagogije, zaposlena na Klinici za Psihijatriju pri Kliničkom bolničkom centru Rijeka. Također sudjeluje u izvođenju nastave kao vanjski suradnik na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Studentica je doktorskog studija Prevencijska znanost i promicanje mentalnog zdravlja te izrađuje doktorsku disertaciju.

Mirta Vranko

Magistra socijalne pedagogije i ECP psihoterapeut s desetogodišnjim iskustvom rada u Klinici za psihijatriju Vrapče. Također, studentica doktorskog studija na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu, Prevencijska znanost i promicanje mentalnog zdravlja te izrađuje doktorsku disertaciju. Kao vanjski suradnik uključena u rad mnogih organizacija u civilnom sektoru.


SAVJETODAVNI RAD U ŠKOLI I PRINCIPI TEORIJE IZBORA

Suvremena škola suočava se s brojnim izazovima i poteškoćama za čije je rješavanje neophodna stručna savjetodavna služba. Savjetodavni rad u školi jedan je od ključnih poslova školskih pedagoga i psihologa koji se očituje kroz neposredan rad s učenicima, nastavnicima i roditeljima. Budući da je savjetodavni rad u školi vrlo kompleksna pedagoška djelatnost koja zahtjeva određene kompetencije savjetnika, potrebno je da se stručni suradnici uključuju u dodatne edukacije, a jedna od mogućnosti je edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije.

Vrlo je mali broj empirijskih istraživanja u svijetu koji se bave primjenom Teorije izbora u školskom okruženju, a u Hrvatskoj nije pronađeno niti jedno istraživanje koje se bavi uporabom Teorije izbora u savjetodavnom radu stručnih suradnika. Stoga je glavni cilj ovog istraživanja bio ispitati iskustva četiri stručna suradnika u školi u primjeni Teorije izbora u savjetodavnom radu te analizirati važnost koju je za njih imala formalna edukacija iz Teorije izbora. Istraživanje je pokazalo kako je usvajanje uvjerenja Teorije izbora bilo od presudne važnosti za percipiranu kvalitetu savjetodavnog rada i osjećaj kompetentnosti školskih stručnih suradnika pedagoga i psihologa. Dobiveno je da ispitanici, nakon uključivanja u edukaciju iz Teorije izbora, imaju znatno veći osjećaj zadovoljstva u profesionalnom, a i u osobnom životu što se posebno očituje u odnosima s drugima, kako s klijentima, tako i s kolegama.

Također se pokazalo da ispitanici nisu imali poteškoća s primjenom Teorije izbora u savjetodavnom radu te da bi voljeli vidjeti pomak tradicionalnog školskog sustava prema Glasserovoj kvalitetnoj školi. Nadalje, usporedbom rezultata istaknula se važnost koju ispitanici pridodaju cjeloživotnom obrazovanju. Svi su ispitanici nužnost stalnog usavršavanja stručnih suradnika naglasili na samom početku razgovora, prije nego im je i postavljeno takvo pitanje. Svi ispitanici savjetovali bi stručnim suradnicima da se dodatno educiraju, a Teoriju izbora preporučili bi kao prvi izbor. S obzirom da se u ovom istraživanju radilo o prigodnom uzorku s malim brojem ispitanika, rezultate bi trebalo promatrati kao početnu stepenicu u proučavanju Teorije izbora u školskom sustavu u Hrvatskoj.

Josipa Sabo

Pedagoginja i profesorica engleskog jezika, zadnje tri godine radi u osnovnoj školi u Požegi u kojoj predaje engleski jezik, završava 4. godinu edukacije i nada se upisu u 5. u vrijeme ove prezentacije.


PUTOVANJE JEDNOG PSIHOTERAPEUTA

Predstavljanje knjige Putovanje jednog psihoterapeutau kojoj autorica opisuje svoj osobni i profesionalni rast i razvoj u koji su utkani svi izazovi življenja, ali i svi ljudi koji su ostavili trag u njenom osobnom i profesionalnom rastu i razvoju. U knjizi opisuje svoj put razvoja kroz Teoriju izbora i Realitetnu terapiju, ali i druge psihoterapijske škole s kojima se susrela.

Knjiga šalje poruku da je psihoterapeut osoba sa svojim životnim usponima i padovima, profesionalac koji se stalno pita o sebi, o životu, osoba koja traži odgovore za sebe u susretu s drugima.

Autorica u knjizi predstavlja neke od radova o psihoterapiji koji su objavljeni u knjigama, publikacijama i internet portalima.

Nermina Vehabović Rudež

magistra psiholoških nauka, basic instruktor i supervizor od 2004.g., psihoterapeut s Evropskom licencom od 2005. Od 1999. godine radila kao terapeut za žene i djecu, razvojačene borce, obitelji nestalih članova sa simptomima traume, te za suce, tužitelje, prevoditelje, snimatelje zaposlene u SUD-u BiH koji su radili na ratnom zločinu. Voditelj brojnih seminara, radionica, terapijskih grupa i grupa podrške za žene, djecu, nastavno osoblje, oboljele od karcinoma, zaposlenike različitih firmi. Sudionica i izlagač na konferencijama o psihoterapiji i psihologiji. Autor priručnika za roditelje baziranog na postulatima TI pod naslovom Voljela bih podijeliti s Vama. Autor inspiracijskih kartica za mlade, koautor u nekoliko knjiga . Zaposlena u Centru za mentalno zdravlje i usmjerena osobno i profesionalno na promociju mentalnog zdravlja u zajednici.

web accessibility
hrHR
sl_SISI en_GBEN hrHR