Evaluacijski list je dostupan u subotu, 24. 10. 2020. od 15:30 do 23:59

START